Friluftsgudstjänst vid Kungsö batteri 5/7 kl.13

Om vädret tillåter firar vi friluftsgudsjänst på söndag tillsammans med Kungsö byalag. Om det blir regn och otjänligt väder flyttas gudstjänsten till kyrkan. Var gudstjänsten hålls bestäms på söndag kl.11, och platsen meddelas på hemsidan och på församlingens Facebook-sida.  Oavsett plats så är det Laura Serell och Fredrik Erlandsson som sköter det andliga, och Kungsö […]

Läs vidare

Blott en dag-serie

Jomala församling har börjat med en följetång i Corona-tider. Varje dag (utom söndagar!) publiceras en ny version av psalmen Blott en dag på församlingens Youtube-kanal och på församlingens Facebook-sida. Psalmens ord kan ge stöd och tröst i dessa tider, men förhoppningsvis också glädje och hopp – ibland tar sig den musikaliska kreativiteten ganska humoristiska uttryck! […]

Läs vidare