Se på gudstjänsten 26.4 online

Vi firar andra söndagen efter Påsk med direktsänd mässa kl 11 på facebook.com/jomalaforsamling Man behöver inte registrera sig på facebook för att delta i gudstjänsten. Vi sjunger psalmerna 532, 384, 824 och 803. Mässformuläret hittas här. Laura Serell (lit. och pred.), Eva-Helena Hansen (kantor), Anette Karlsson-Karlsson (kyrkvaktm.) samt frivilliga ur gudstjänstgruppen och körer medverkar. Välkommen […]

Läs vidare