Blott en dag-serie

Jomala församling har börjat med en följetång i Corona-tider.

Varje dag (utom söndagar!) publiceras en ny version av psalmen Blott en dag på församlingens Youtube-kanal och på församlingens Facebook-sida.

Psalmens ord kan ge stöd och tröst i dessa tider, men förhoppningsvis också glädje och hopp – ibland tar sig den musikaliska kreativiteten ganska humoristiska uttryck!

Alla versioner finns här.