Corona-information, uppdaterad 5.4

På grund av det rådande undantagstillståndet blir det stora förändringar i församlingens verksamhet åtminstone fram till den 13.5. Församlingen informerar kontinuerligt på hemsidan, facebook: facebook.com/jomalaforsamling/ och på församlingens anslagstavlor.

UPPDATERING GÄLLANDE FÖRRÄTTNINGAR, 25.3:

I nuläget bokas i huvudsak enbart jordfästningar. Dop och vigslar ordnas enbart i undantagsfall.

UPPDATERING GÄLLANDE JORDFÄSTNINGAR, 19.3:

Biskoparna har den 18.3 preciserat sina anvisningar gällande jordfästningar efter diskussion med berörda myndigheter. Grundprincipen om att begränsa antalet närvarande på jordfästningar gäller fortfarande, men om de närmast anhöriga är fler än 10 personer får jordfästning hållas även med flera närvarande. Då det gäller dop, vigslar och gudstjänster gäller fortfarande begränsningen till 10 personer.

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

Medan undantagstillstånd råder är församlingens gudstjänster inte öppna för allmänheten. Gudstjänsterna sänds istället på nätet var söndag kl 11. Information kommer på hemsidan och på facebook. 

I skrivande stund kommer undantagstillståndet även att påverka Påskens gudstjänster. Församlingen kommer att ordna och sända gudstjänster och andakter i Stilla veckan och under Påsk. Följ med läget på hemsidan och facebook. 

Det normala gudstjänstlivet återupptas så fort läget tillåter. 

KYRKAN ÖPPEN

Kyrkan kommer att vara öppen för stillhet och enskild bön varje söndag mellan kl 12 och 14. I kyrkan kan man stilla sig och tända ljus en stund. Präst eller diakonissa finns på plats för samtal. Möjlighet till enskild nattvard finns för den som vill. Ändringar i tider kan ske. Följ med läget på hemsida, facebook och anslagstavlor.

GRUPPVERKSAMHET

All gruppverksamhet är inställd tills vidare. Församlingen informerar om när och hur gruppverksamheten återupptas.

FÖRRÄTTNINGAR

Församlingen ordnar dop, vigslar och jordfästningar, men högst 10 personer får närvara enligt biskoparnas direktiv. Då det gäller jordfästningar får jordfästning hållas med fler än 10 personer närvarande om de närmast anhöriga är fler än 10. Dopkaffen och minnesstunder ordnas inte i församlingens utrymmen så länge som undantagstillståndet råder.

SKRIFTSKOLAN

All närundervisining i skriftskolan är för närvarande inställd (vinterskriftskolans träffar, praktikträffar, gudstjänstbesök). Det är vid skrivande stund oklart om vi kan ordna konfirmation för vintergruppen den 26.4 Vi återkommer med mera information då vi vet mera.

PASTORSKANSLIET OCH DIAKONIN

Pastorskansliet håller i mån av möjlighet öppet under de normala öppethållningstiderna (mån, tis kl 9-12 och tors 9-14.30). Telefon: 32 830.

Diakonimottagningen är öppen i mån av möjlighet tisdagar kl 9-12.

TA KONTAKT!

Tveka inte att höra av dig till församlingen om du undrar över något eller har behov av att prata med någon!

Växel 018 32 830

tf Kyrkoherde Stefan Äng 0400 212 898

Diakonissa Ann-Lis Biström 0457 342 7883

Kyrkans samtalstjänst är även öppen varje kväll kl 20-23 för samtal på nummer 0400 22 11 90chat-jouren är öppen måndag – torsdag kl 19-23.

Se https://samtalstjanst.fi/

Tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand!