”Din ljusa skugga” – Workshopshelg om Heliga danser

Workshop i Jomala församling 18-19.1 2020 om dansmässan ”Din ljusa skugga” en dansmässa i Heliga danser – tradition.
Plats: Olofsgården, mässan firas på söndag kl 11 i St Olofs kyrka.
Deltagande i workshopen är gratis, kostnader för kaffe och lunch tillkommer.
Anmälan till församlingens kansli senast 15.1, 018 32830 (växen öppen åtminstone mån-tisd 9-12, torsd 9-14.30), e-post: jomala@evl.fi.

Heliga danser vilar på övertygelsen att dans är ett ursprungligt mänskligt behov och har en helande och andlig dimension.
De första kristna dansade som ett naturligt uttryck för sin glädje över Kristus, ja de tidiga kyrkofäderna menade rentav att eftersom änglarna dansade i cirkel i himlen borde de kristna dansa samma cirkeldans på jorden. I dag svarar Heliga danser an mot behovet av att få ihop det kroppsliga och sinnliga med det andliga.
Danserna har sina rötter i den folkliga dansen och har dansats inom Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet. De Heliga danserna ger en dynamisk liturgi och har steg så enkla att inga förkunskaper behövs. All dans sker därför gemensamt i församlingen, precis som psalmsången och bönen.
Din ljusa skugga har tillkommit i nära samarbete mellan textförfattare, tonsättare/arrangör samt liturg/koreograf. Mässan innehåller nattvardsgudstjänstens alla ordinarie delar. Bildspråket vill beskriva en rörelse från mörker till ljus och är hämtat ur dygnets rytm, från skymning till morgon.

Dansen leds av pastor och familjerådgivaren Siv Jern, Eva-Helena Hansen har ansvaret för instrumentalisterna och Pia Bengts leder kören. I söndagens mässa är Siv Jern liturg och Laura Hellsten predikar.

Noter kan beställas från: www.notpoolen.com, CD från: www.naxosdirect.se
Dansinstruktioner: www.youtube.com, ”Dansmässan Din ljusa skugga”

Workshopen ordnas i samarbete med domkapitlet i Borgå stift.

Lördag
kl. 10.00 Kaffe
kl. 10.30 – 12.00 Introduktion och övning
kl. 12.00 Lunch
Kl. 12.45 Laura Hellsten föreläser om dans i kyrkan
kl. 13.30 Övningarna fortsätter
kl. 14.45 kaffe
kl. 15.15 – 17.00 samövning i kyrkan

Söndag
kl. 10.00 uppsjungning och övning
kl. 11.00 dansmässan Din ljusa skugga