Dop

I Finlands evangelisk-lutherska kyrka döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom dopet blir den döpte medlem i sin hemorts församling och i hela den världsvisa kyrkan. I den evangelisk-lutherska kyrkan är dopet ett sakrament, en helig handling där Gud tar emot den döpte som sitt barn. Läs mer om dopet på den evangelisk-lutherska kyrkans hemsida.

Inför dopet

Jomala församling skickar ut Magistratens ”Anmälan om uppgifter om barnet” till föräldrar som är kyrkskrivna i Jomala när vi får uppgifter om barnets födelse. Tillhör föräldrarna en annan församling och vill hålla dopet i Jomala går det också bra.

Var och när?

Före dopet tar du som förälder kontakt med kansliet och bokar tid och plats för dopet. Dopet kan förrätts i kyrkan, i Olofsgården, hemma eller på någon annan plats.

I fall dopet skall äga rum i kyrkan kan tiden vara t.ex. lördag, företrädesvis från kl. 15 framåt, eller söndag, företrädesvis från kl. 13 framåt. Det västra koret i kyrkan, ”tornkyrkan”, är ett vackert dopkapell och kan användas ifall de församlade är högst 35 personer, i annat fall hålls dopet framme i huvudkoret.

Olofsgården kan även bokas för dopkaffe (på lördagar efter kl 15). Boka detta i samband med att ni bokar dopet. En hyra uppbärs för dopkaffe och man behöver ordna egen serveringspersonal.

Dopsamtal

Före dopet kommer föräldrarna och prästen överens om tidpunkt för ett dopsamtal några dagar före dopet där vi går igenom ordningen, dopet som gåva och uppgift, väljer psalmer osv. Prästen kontaktar föräldrarna några veckor för dopet och bokar dopsamtalet.

Faddrar

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Oftast väljer man personer som föräldrarna känner väl, nära vänner eller släktingar.

För dopet behövs vanligen två faddrar. Fadder kan man bli om man är konfirmerad medlem av den evanglisk-lutherska kyrkan i Finland eller en av dess systerkyrkor (de nordiska kyrkorna, metodistkyrkan, engelska kyrkan mfl.). Man kan även bli fadder om man tillhör en kyrka som godkänner vårt dop (t.ex. den katolska kyrkan, de ortodoxa kyrkorna och missionskyrkan).