Församlingen öppnar upp verksamheten 1.6

Församlingen öppnar upp verksamheten 1.6

Församlingen återgår till lite närmare normalläge från och med 1.6 då samlingar igen tillåts.

Gudstjänster och mässor är öppna för allmänheten med start söndagen den 7.6 och antalet tillåtna deltagare i kyrkan är 120 personer. I kyrkan finns möjlighet att desinficera händerna och deltagarna uppmanas att hålla säkerhetsavstånd. Gudstjänsterna direktsänds fortsättningsvis på församlingens facebook-sida för att möjliggöra för den som vill eller behöver stanna hemma att delta.

Även vid förrättningar i kyrkan är deltagargränsen 120 deltagare. I Församlingshemmet är öppet för dopkaffen och minnesstunder med en deltagargräns om 50 deltagare. Förrättningar hålls tills vidare enbart i församlingens lokaler eller utomhus.

Vi önskar att alla som uppvisar förkylningssymptom inte besöker församlingens lokaler!