Församlingsvalet 2018

På denna sida kommer information om församlingsvalet 2018 att uppdateras vart efter.

Vid församlingsvalet 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda i Jomala församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används.

Röstning på valdagen 18.11

Olofsgården, Godbyvägen 445, är vallokal under valdagen den 18.11. Valet öppnar kl 11 efter högmässan (kl 10 i kyrkan) och vallokalen är öppen till kl 20.

Förhandsröstning

Förhandsröstning i församlingsvalet ordnas 6-10.11 (tisd – lörd).

Förhandsröstningsställen i Jomala är:

  • Pastorskansliet (Godbyvägen 445), tisd-lörd 6-10.11 kl 9-18.
  • Serviceboendet Rönngården, fred 9.11 kl 11-13.
  • Maxinge köpcentrum, fred 9.11 kl 14-18.30.

Vem kan rösta i valet?

Alla som innan den 15.8 2018 antecknats som medlemmar i Jomala församling och som före valdagen 18.11 fyllt 16 år har rösträtt i valet. Är du bosatt i Jomala och medlem i kyrkan hör du till Jomala församling.

Kandidater i församlingsvalet 2018
Till kyrkofullmäktige i Jomala församling kandiderar följande personer:

Nr Lista: ”För en levande församling”
2 Aaltonen Carina, lagtingsledamot, Kungsö
3 Ekström Eva-Marie, jordbrukare, Ingby
4 Hambrudd Annika, Socialkurator, Södersunda
5 Hedberg Rose-Marie, kock, Kyrkoby
6 Häggblom Kenth, statistiker, Björsby
7 Häggblom Sune, glasmästare, Björsby
8 Håkans Ann-Kristin, 4H-ledare, Gölby
9 Högman Gyrid, fil.mag., Vesterkalmare
10 Jansson Harry, lagtingsledamot, Djurvik
11 Johansson Camilla, jordbrukare, närvårdare, Gottby
12 Karlsson Bo-Yngve, fastighetschef, Ytterby
13 Karlsson Pernilla, enhetsledare, Jomalaby
14 Karlström Tore, ing., Prästgårdenby
15 Koskinen Anne-Marie, pensionär, Önningeby
16 Kyrkslätt Siw, lärare, Österkalmare
17 Lillie Johan, studerande, Södersunda
18 Metsola Markus, lärare, Kyrkoby
19 Nyman Stig-Göran, fiskmästare, Möckelö
20 Saarinen Tony, VD, Prestgården by
21 Sjöbacka Bäck Christina, klasslärare, Sviby
22 Skogberg Ann, daghemsföreståndare, Norrsunda
23 Åkerberg Iris, statistiker, Torp
24 Öhberg Anders, bonde, Ytterby