Gemensam mässa – en dag kring gudstjänsten 2.3

Inspirationsdag kring gudstjänsten 2.3 kl 9.30 – 17.00.

Föreläsning, diskussioner och workshops kring hur vi firar gudstjänst och vad som är värdefullt i gudstjänstfirandet.
Vad uttrycker vi när vi firar gudstjänst, och hur gör vi det?
Hur kan de texter, som på olika sätt ingår i gudstjänsten, framföras så att
gudstjänstens tema och betydelser blir tydliga? Hur läser vi bibeltexter? Hur framför vi gemensamma
böner?Hur utformar vi gudstjänsten med tanke på konfirmanders och andra ungas delaktighet? Delande av tankar och av god praxis, med sikte på att unga kan både ge och få i församlingens gudstjänstliv.
Gudstjänstmusicerande för alla: Kreativa mini-verkstäder kring hur vi musikaliskt kan jobba med mässans delar.
Alla som på ett eller annat sätt medverkar i eller är intresserade av gudstjänsten är varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan är stängd.

Programmet ser preliminärt ut enligt följande:
9:30 – Morgonkaffe
10:00 Inledning
10:05 Föreläsning och diskussion, Karin Erlandsson – Gudstjänsterfarenheter, vad gör gudstjänsten värd att fira?
11:15 Paneldiskussion om att fira gudstjänst – aktiva gudstjänstdeltagare i olika åldrar
12:00 Lunch
13:00 Röstanvändning, talpedagog Harriet Sevelius
13:30 Arbete i grupper, pass 1: Röstanvänding / Hur kan vi jobba kreativt med mässan delar?
14.30 Kaffe
14.45 Arbete i grupper, pass 2. Samma upplägg som pass 1.
16.15 Mässa
17.00 (ca) Dagen avslutas