Gemensamma minnesplatser

På Jomala kyrkogård finns flera platser där man kan tända ljus och lägga ner blommor för att minnas och hedra sådana som har sin grav på annan ort.

Monumentet för de som omkommit på havet ligger väster om kyrkan.

Strax utanför de södra kyrkdörrarna är en stor minnessten rest för de som emigrerat från socknen och slutat sina dagar i något främmande land.

MINNESLUNDEN

I anslutning till den nyare delen av kyrko­gården anlades 2017 en minneslund som fått namnet Olofslunden. Där kan man få askan av en anhörig nersatt och på den vita skifferklädda minnesväggen monteras en mässingsplakett upp över den avlidna. Platsen är även till för dem som vill sitta och minnas en stund och kanske tända ett ljus för någon man minns som är på någon annan plats. Andra typer av förrättningar såsom vigslar och dop kan också hållas i Olofslunden.

Minnesväggen i Olofslunden