Mässa och gudstjänst

Mässa firas normalt varje söndag i St. Olofs kyrka, kl 11. Sommartid firas även friluftsgudstjänster t.ex. vid Kungsö batteri eller på Ingby bergen.

I församlingen finns några gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och kantor planerar och leder gudstjänsterna. Läs mer om gudstjänstgrupperna här. Kom gärna med!

Andakter firas varje onsdag på avdelningarna på Oasen, (tidigare De Gamlas Hem). Första onsdagen i månaden firas gemensam nattvard i matsalen.

En fredag i månaden firas andakt på Rönngården, där församlingen även bjuder på kaffe.

Församlingen håller även skol- och dagisgudstjänster i adventstid och vid påsken.