Jomala församling söker en vikarierande ekonomiassistent

Jomala församling söker en vikarierande ekonomiassistent för en period om två år. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. löner, bokföring, fakturering, statistik och arkivarbete.

Den sökande bör ha utbildning inom ekonomi, som lägst merkantexamen eller tidigare erfarenhet av liknande arbete.

Tjänsten är 80%, vilket motsvarar 29,40h/vecka, och avlönas enligt kravgrupp 502 om utbildningskravet uppfylls. Vikariatet tillsätts snarast, dock senast 1.4 2019.

Närmare upplysningar fås av ekonom Nina Bergström 0457-344 4388.

Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara pastorskansliet tillhanda senast 22.2 2019 kl. 13.00. Märk ansökan med: ekonomiassistent och skicka till: Jomala församling, Godbyvägen 445, AX-22150 Jomala, eller per e-post: jomala@evl.fi