Jomala församling söker ny kyrkoherde

Vår nuvarande kyrkoherde, Kent Danielsson, går i pension fr.o.m. 1.10 2017 och församlingen behöver en ny kyrkoherde.

Tjänsten kan sökas hos domkapitlet i Borgå stift senast 7.8.2017 kl. 15.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Den som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.