Jomala församling söker trädgårdsmästare

Jomala församling lediganslår tjänsten som ordinarie trädgårdsmästare.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a att handha ansvaret för skötseln av begravningsplatsen och skötselgravarna samt församlingens övriga områden, handleda övrig personal på begravningsplatsen. Till tjänsten hör även plogjour under vinterhalvåret.

Behörighetskrav är utbildning inom trädgårdsskötsel eller genom praktisk arbetslivserfarenhet uppnådd yrkesskicklighet. Den sökande bör inneha minst personbilskörkort, vana att hantera maskiner och verktyg.

Erfarenhet av olika typer av anläggningsarbeten är meriterande. Arbetsspråket är svenska.

Tjänsten är 100%, 38,75h/vecka och avlönas enligt kravgrupp 501 om behörighetskraven uppfylls.

Närmare upplysningar om tjänsten fås av ekonom Nina Bergström, 018-328 320 eller 0457-344 4388. Tjänsten tillsätts så snart som möjligt.

Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara pastorskansliet tillhanda senast 23.9. kl.12.00.

Ansökan riktas till: Ekonomisektionen i Jomala församling, Godbyvägen 445, AX-22 150 JOMALA, eller jomala@evl.fi