Julkonsert med församlingen körer och orkester 9.12 kl 18

Församlingens körer sjunger Händels ”Halleluja” ur oratoriet Messias. Utöver ”Halleluja” sjunger de olika körerna både egna och gemensamma sånger. Blåsgruppen ackompanjerar och spelar även egna musikstycken. Det blir även allsånger som passar in i advents- och jultiden.

Kollekt tas upp vid utgångarna.