Kantorsgården

Som en av få församlingar i Finland har Jomala församling en tjänstebostad för kantorn. Bostaden hyrs i sin helhet ut till församlingens kantor.