Kyrkofullmäktige

Den högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt förtroendeorgan. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Vill du ta del av kyrkofullmäktiges protokoll är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Du hittar också protokollen här på församlingens hemsida.

Kyrkofullmäktige i Jomala församling för perioden 2019-2022:

Häggblom, Kenth
Ekström, Eva-Marie
Högman, Gyrid
Jansson, Harry
Öhberg, Anders
Karlsson, Bo-Yngve
Häggblom, Sune
Karlström, Tore
Aaltonen, Carina
Hambrudd, Annika
Håkans, Ann-Kristin
Johansson, Camilla
Saarinen, Tony
Sjöbacka Bäck, Christina
Karlsson, Pernilla