Kyrkofullmäktige

Den högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt förtroendeorgan. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Vill du ta del av kyrkofullmäktiges protokoll är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Du hittar också protokollen här på församlingens hemsida.

Ledamöter 2015-2018

Kenth Häggblom (ordförande) kenth.haggblom@aland.net

Gun Vickström (vice ordförande) gun.vickstrom@sahd.ax

Eva-Mari Ekström

Sune Häggblom

Gyrid Högman

Harry Jansson

Tor-Erik Johansson

Birgit Karlsson

Bo-Yngve Karlsson

Tore Karlström

Anne-Marie Koskinen

Markus Metsola

Christina Sjöbacka-Bäck

Ingeborg Westerlund