Kyrkorådet

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och sex ledamöter som kyrkofullmäktige väljer för två år åt gången.

Vill du ta del av kyrkorådets protokollutdrag är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Protokollutdraget finns också på hemsidan.

Ledamöter 2019-2020

 

Stefan Äng (tf kyrkoherde, ordförande) stefan.ang@evl.fi

år 2019 Harry Jansson (vice ordförande) 

år 2020 Gyrid Högman

år 2020 Carina Aaltonen

Bo-Yngve Karlsson

Annika Hambrudd

Camilla Johansson

Tony Saarinen