Kyrkorådet

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och sex ledamöter som kyrkofullmäktige väljer för två år åt gången.

Vill du ta del av kyrkorådets protokollutdrag är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Protokollutdraget finns också på hemsidan.

Ledamöter 2017-2018

 

Stefan Äng (tf kyrkoherde, ordförande) stefan.ang@evl.fi

Harry Jansson (vice ordförande) harry.jansson@lagtinget.ax

Gyrid Högman

Bo-Yngve Karlsson

Anne-Marie Koskinen

Guy Schåman

Ingeborg Westerlund