Se den direktsända mässan från kyrkan

Se den direktsända gudstjänsten från kyrkan varje söndag kl 11 på församlingens facebook watch-sida . Ingen registrering krävs för att se på mässan. Tidigare söndagars gudstjänster hittas här.

Inkommande söndag, 31.5 kl. 11.00, firar vi pingsten med en direktsänd högmässa. Temat för Pingstdagen är ”Den heliga Andens utgjutande”.

Vi sjunger psalmerna: 539, 115, 118, 222 och 855.
 
Mässformuläret hittas här och  söndagens texter här.
 
I söndagens mässa medverkar kantor Eva-Helena Hansen, kyrkvaktmästare Anette Karlsson-Karlsson, predikant och liturg Laura Serell, samt frivilliga. Även medlemmar ur församlingens kyrkokör medverkar också med både sång, bön och textläsningar.
 
Dagens kollekt tillfaller arbetet med att utbilda pastorer i Myanmar genom Finska Missionssällskapet: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/ge-en-gava/stod-utbildning-av-pastorer-i-myanmar/
 
Efteråt håller vi kyrkan öppen mellan 12 och 14 så man kan komma in för att be, stilla sig, prata med en präst.

—–

Inkommande söndag, 24.5 kl. 11.00, firar vi den sjätte söndagen efter Påsk med temat ”I väntan på den heliga Anden”. Medverkar gör Stefan Äng, Laura Serell, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson-Karlsson, Svante Lindblom och frivilliga.

Vi sjunger psalmerna: 115, 917, 873 och 801.

Mässformuläret hittas här och  söndagens texter här.

——–

Torsdagen 21 maj kl. 11.00 firar i Kristi himmelsfärdsdag med temat ”Den upphöjde Herren”. Medverkar gör Stefan Äng, Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson och Nina Nylander.

Vi sjunger psalmerna 104, 310, 222 och 303.

Mässformuläret hittas här och  dagens texter här.