Minneslunden: arbete pågår

Runt dammen (söder om kyrkogården) pågår arbetet med den nya minneslunden. Dammen förnyas, en mur för namnplaketter skall resas och nya markstenar läggas. Minneslunden är planerad och ritad av församlingens trädgårdsmästare Ramona Sirén.

Avlidna som kremerats och vars stoft spritts på andra platser, får namnplaketter på muren, så att anhöriga har en plats att gå till för att minnas.

Under sommaren kommer arbetet att ta semesterpaus, men fortsätter i höst.

Invigning av minneslunden sker i samband med allhelgonahelgen.