Mission

Församlingens egen missionär är Rut Åbacka, som arbetar med nödhjälp, diakoni och undervisning i de lutherska församlingarna i Kenya.

Församlingen understöder även Andreij och Kristina Heikkilä, som är utsända av Finska Missionssällskapet och arbetar inom den Ingermanländska Lutherska Kyrkan i Ryssland.