Nätgudstjänst från Jomala kyrka 29.3

Vi sjunger följande psalmer: 844: 1-3, 9 – Du är livets träd i världen, 885- Lägg i varandras händer fred, 846 – Kom ihåg dem som i tysthet, 87 – För att du inte tog det gudomliga

Vi använder oss av fastetidens mässformulär.

Denna söndag skulle vi ha samlat in kollekt för rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade människor genom diakonissanstalten i Helsingfors.
Se https://www.hdl.fi/sv/kom-med/givare/ för hur man kan stöda diakonissanstalten.