Nätgudstjänst från Jomala kyrka 4.4 kl 11

Vi firar Palmsöndagen med direktsänd mässa kl 11 på facebook.com/jomalaforsamling

Tema: Ärans konung på förnedringens väg.
Vi sjunger psalmerna 59, 82, 845 och 847 och använder oss av fastetidens mässagenda.

Stefan Äng är liturg, Laura Serell predikant, Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson och Personalkören står för musiken. Harry och Birgitta Jansson läser text och Anette Karlsson-Karlsson är kyrkvaktmästare.
Söndagens texter hittas här: https://www.kyrkoarskalendern.fi/kalendar-…/sondag-5-4-2020/

Kollekten skulle denna söndag ha samlats in till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangelieföreningen.
Man kan ge en gåva till ändamålet via:
MobilePay 70448, eller SLEFS:s konto nr: FI45 4055 1120 0020 96.
Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7)
Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164/, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-231.12.2020 samt landskapet Åland ÅLR2019/4046 för 1.1.-31.12.2020


Välkommen med i den gemenskap som nu på det här sättet samlas kring Ordet, sången och bönerna!