Olofsgården

Olofsgården består av en nyare del, den grå tillbyggnaden mot norr, och den ursprungliga delen som i dag är pastorskansli.
Här har de flesta i personalen sin arbetsplats.

Huset rymmer en stor församlingssal med plats för ca 150 besökare samt en mindre sal för ca 20 personer.
I stora salen har vi en fin 100-årig flygel, i lilla salen ett piano.

I den södra delen av huset finns klubbrum där barn- och ungdomsverksamheten håller till.

Bokning av utrymmen för allt från dopkaffe till minnesstunder sker via pastorskansliet, tel. 018-32 830.

Olofsgården storasalen storasalen1
barnhornan hallen1  
forsamlhemmet-norr-exterior