Olofsgården

Olofsgården består av en nyare del, den grå tillbyggnaden mot norr, och den äldre gula delen som i dag är pastorskansli där de flesta i personalen har sin arbetsplats.

Huset rymmer en stor församlingssal med plats för ca 150 besökare samt en liten sal för ca 20 personer. I stora salen har vi en fin 100-årig flygel, i lilla salen ett piano.

I den södra delen av huset finns klubbrum där barn- och ungdomsverksamheten håller till.

Bokning av utrymmen för allt från dopkaffe till minnesstunder sker via pastorskansliet, tel 018-32830.

Olofsgården

storasalen

storasalen1barnhornanhallen1hallenforsamlhemmet-norr-exterior