På Gång

jul
7
sön
Friluftsgudstjänst på Kungsö batteri
jul 7 kl. 13:00

Fjärde söndagen efter pingst, Förlorad och återfunnen

Laura Serell, Fredrik Erlandsson

Kollekt: Kungsö byalag

jul
14
sön
Högmässa
jul 14 kl. 11:00

Femte söndagen efter pingst, Var barmhärtiga

Sirkka-Liisa Enqvist, Fredrik Erlandsson, Johanna Boholm-Saarinen

Kollekt: Föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

jul
21
sön
Högmässa @ St. Olofs kyrka
jul 21 kl. 11:00

Apostladagen, I Herrens tjänst  

Sirkka-Liisa Enqvist, Fredrik Erlandsson, Johanna Boholm-Saarinen 

Kollekt: Kyrkans diakonifond 

jul
28
sön
Högmässa
jul 28 kl. 11:00

Sjunde söndagen efter pingst, Kärlekens lag 

Sirkka-Liisa Enqvist, Mats Backman 

Kollekt: Stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. 

aug
4
sön
Högmässa
aug 4 kl. 11:00

Kristi förklarings dag, Kristus förhärligad  

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson 

Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Ukraina. Gideoniterna i Finland r.f. 

aug
11
sön
Högmässa med konfirmation
aug 11 kl. 11:00

Nionde söndagen efter pingst, Sanning eller sken 

Roger Syrén, Laura Serell, Sonja Winé, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson 

Kollekt: Barnens bank, Finska Missionssällskapet 

aug
18
sön
Friluftsgudstjänst hos Erikans
aug 18 kl. 13:00

Tionde söndagen efter pingst, Trofast förvaltning av Guds gåvor 

Roger Syrén, Eva-Helena Hansen  

Kollekt: Läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland. Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. 

aug
25
sön
Gudstjänst
aug 25 kl. 11:00

Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen 

Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f 

sep
1
sön
Friluftsmässa på Gregersö
sep 1 kl. 13:00

Tolfte söndagen efter pingst, Självprövning 

Roger Syrén, Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé 

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, konfirmandarbete, andaktsprogram i radio och tv, omsorgsarbetet och arbete med sociala medier.