På Gång

aug
25
sön
Gudstjänst
aug 25 kl. 11:00

Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen 

Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f 

sep
1
sön
Friluftsmässa på Gregersö
sep 1 kl. 13:00

Tolfte söndagen efter pingst, Självprövning 

Roger Syrén, Laura Serell, Eva-Helena Hansen, Sonja Winé 

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, konfirmandarbete, andaktsprogram i radio och tv, omsorgsarbetet och arbete med sociala medier. 

sep
8
sön
Högmässa
sep 8 kl. 11:00

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson, Inger Lyyski, sång

Kollekt: Finlands Ev. Luth. Student-Skolungdomsmission r.f.