På Gång

maj
5
sön
Högmässa
maj 5 kl. 11:00

Andra söndagen efter påsk – Misericodia Domini Den gode herden

Roger Syrén, Mats Backman, Anette Karlsson, gudstjänstgrupp

 

Kollekt: Retreatgården Snoan

maj
26
sön
Högmässa
maj 26 kl. 11:00

Femte söndagen efter påsk Hjärtats samtal med Gud

Roger Syrén, Fredrik Erlandsson, Johanna Boholm-Saarinen, gudstjänstgrupp

Ungdomskören Amoroso från Finland medverkar

 

Kollekt: Finska Missionssällskapet