Palmsöndagen i Jomala församling

Palmsöndagen 9.4 – ”Ärans konung på förnedringens väg”

Kl 11 Familjemässa, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna. Kollekt: För SLEF:s missionsarbete.

Kl 18 Ljusmässa – Vi firar en stilla kvällsmässa med sång, bön med alla sinnen och ljuständning.I ljusmässan läses en del av de negativa asylbesked upp som även lästs upp i andra kyrkor. På det sättet får vi uppmärksamma alla dem som lever i rädsla för sina liv och allas vårt ansvar för att finnas till för den som lider nöd. Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Ann-Lis Biström Johanna Boholm-Saarinen.