Prästgården

Prästgården var tidigare även församlingens kansli, men delar av boendeytorna är numera hyresbostad för församlingens präst. I stora salen hålls meditation varje onsdag kväll, samt verksamhet inför vissa högtider, påsk och advent.