Prästgården

Prästgården var tidigare även församlingens kansli. Delar av boendeytorna är numera hyresbostad för församlingens präst.