Se på gudstjänsten 26.4 online

Vi firar andra söndagen efter Påsk med direktsänd mässa kl 11 på facebook.com/jomalaforsamling

Man behöver inte registrera sig på facebook för att delta i gudstjänsten.

Vi sjunger psalmerna 532, 384, 824 och 803.

Mässformuläret hittas här.

Laura Serell (lit. och pred.), Eva-Helena Hansen (kantor), Anette Karlsson-Karlsson (kyrkvaktm.) samt frivilliga ur gudstjänstgruppen och körer medverkar.

Välkommen med i den gemenskap som nu på det här sättet samlas kring Ordet, sången och bönerna!