Sommarpersonal

Jomala församling har några nya medarbetare över sommaren:

På kyrkogården finns trädgårdsarbetarna Henrik, Emma och Jennifer. Där har de sällskap av Solveig Engman, som är projektanställd som assisterande trädgårdsmästare fram till oktober.

På olika läger finns sommarteolog Andreas Andersson, som studerar till präst i Åbo.

I kyrkan träffar man på Olivia Biström, som är kyrkguide fram till mitten av augusti.

Som vikarierande församlingspastor är Peter Blumenthal tillbaka i Jomala. Peter vikarierar Stefan Äng, som i sin tur vikarierar Kent Danielsson som kyrkoherde fram till oktober.