Stilla veckan och påsken i Jomala församling

I St Olofs kyrka

Mån 15.4 kl. 19.00 Meditativ sång, Henrika Lax

Tis 16.4 kl. 19.00 Taizé-andakt, Stefan Äng, Roger Syrén, Johanna Boholm-Saarinen

Tis 16.4 kl. 18.00 Påskvandring för barn 3-10 år, Sonja Winé

Ons 17.4 kl. 19.00 Musikandakt, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson

Tor 18.4 kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa Den heliga nattvarden, Roger Syrén, Stefan Äng, Anette Karlsson, Johanna Boholm-Saarinen, Eva-Helena Hansen, kyrkokören, gudstjänstgrupp Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

Fre 19.4 kl. 11.00 Passionsandakt Guds Lamm, Roger Syrén, Fredrik Erlandsson, Anette Karlsson Kollekt: Helsingfors Diakonissanstalt

Lör 20.4 kl. 23.00 Påsknattsmässa Kristus har övervunnit döden, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Johanna Boholm-Saarinen, Marcus Gustafsson på trumpet, gudstjänstgrupp Kollekt: Elpida r.f. Mässan börjar utanför kyrkan med fackeltåg och tändning av Påskljuset

Sön 21.4 kl. 11.00 Påskdagsmässa för alla åldrar Påskdagen Kristus är uppstånden Roger Syrén, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson, Johanna Boholm-Saarinen, barnkörerna, kyrkokören Kollekt: Matbanken på Åland

Mån 22.4 kl. 13.00 Radiogudstjänst i Önningeby Annandag påsk Mötet med den Uppståndne, Stefan Äng, Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Laudamus, fiolgrupp Kollekt: Önningeby museum