Terminsstart för gudstjänstgrupperna

 TORSDAG 10.1 Kl 17.30

Vi pratar om vad som är på gång och prickar in datum för gudstjänstgrupperna under våren. Alla som vill ta en lite aktivare roll i gudstjänstfirandet är välkommen med. Nya som gamla!