Förrättningar

Utöver det regelbundna gudstjänstlivet förrättas dop, konfirmation, vigsel och jordfästning.

Församlingen vill vara med dig i glädje och sorg och genom sina förrättningar förmedla Guds välsignelse för ditt liv.

Jomala församling är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och www.evl.fi är hela kyrkans gemensamma webbtjänst. Gå gärna in där och läs mer om kyrkans tro och medlemskap.

Förrättningar i kyrkorna är kostnadsfria för församlingsmedlemmar. Minnesstund i Olofsgården är kostnadsfri då den avlidne har hört till Jomala församling.