Verksamhet

MUSIK för de minsta börjar

Tors. kl. 9-11 Mamma/pappa/barn 0-3 år sångstund kl. 9.30

Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson

 

KÖRER

Ons. kl. 13 Barnkören Kvinten (åk 1-4) i Södersunda

Ons kl.17.30 Damensemble Laudamus

Tors. kl. 14.20  Barnkören Dominanten (åk (1-4)

Tors. kl. 15.15 Barnkören Jomala Joy (åk 5-)

Tors. kl. 19 S:t Olofs kyrkokör.

Vill du sjunga i kör? Kontakta kantor Eva-Helena

Blåsgrupp på projektbasis kontakta Fredrik Erlandsson

 

BARNVERKSAMHET

Tis. kl. 13.15-14.10 & 14.15-15.45 Scout ”vargungar”

Tis. kl. 18.30-20 Scout i Godby

Fredrik Erlandsson, Finströms sjöscouter r.f. i samarbete med Jomala församling

Tis. kl. 18 Tisdagsklubben (åk 1-4)

Ons kl. 18.30 Onsdagsklubben (åk 4-7)

 

Söndagsskola i Olofsgården för 4 år och äldre

En söndag per månad kl.10.45-12.15 i klubbrummet. Ingång via köksdörren.

Ledare Kia Wikstedt

 

DIAKONI

Mottagningstider tis. 9-11

Tis. kl. 12.30 Syföreningen

Diakon Marie-Louise Nordberg

 

ANDLIG FÖRDJUPNING OCH VUXENGRUPPER

Tis. kl. 19 Samtals- och berättelsecafé i  St. Olofsgården,

kyrkoherde Kent Danielsson

Ons. kl. 19 Djupmeditation i Prästgården

Kyrkoherde Kent Danielsson

Första tors. i månaden kl 12. Herrlunch. Anmälan senast måndag samma vecka.

Tors. jämna veckor kl 18. Bibelgrupp

Församlingspastor Stefan Äng