Verksamhet

Sjung och gung

Tors. kl. 9-11 För barn och deras föräldrar. Sångstund kl. 9.30, därefter lek och fika.

Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson

KÖRER

Tis. kl.13 Barnkören Tonikan (åk 1-2) i Olofsgården

Ons. kl. 13 Barnkören Kvinten (åk 1-4) i Södersunda

Ons kl.17.30 Damensemble Laudamus

Tors. kl. 14.20  Barnkören Dominanten i Olofsgården (åk (3-4)

Tors. kl. 15.15 Barnkören Jomala Joy i Olofsgården (åk 5-)

Tors. kl. 19 S:t Olofs kyrkokör.

Vill du sjunga i kör? Kontakta kantor Eva-Helena

Blåsgrupp på projektbasis kontakta Fredrik Erlandsson

BARNVERKSAMHET

Tis. kl. 18 Tisdagsklubben (åk 1-4)

DIAKONI

Mottagningstider tis. 9-11

Tis. kl. 12.30 Syföreningen

ANDLIG FÖRDJUPNING OCH VUXENGRUPPER

En torsdag i månaden kl 12. Herrlunch. Anmälan senast måndag samma vecka.