Vesper med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby

Under hösten firas Vesper sista tisdagen i månaden kl 18 i kyrkan med start 24.9. 

Vespern är kyrkans traditionella aftonbön och består av psaltarpsalmer, bibeltexter och böner som sjungs och läses växelvis. 

Tidebönerna, där vespern ingår, firas mycket i retreat-sammanhang och är en uppskattad väg in i tystnad och stillhet. Psaltaren är Bibelns sång- och bönbok och genom att sjunga och läsa psaltarpsalmer får vi knyta vår egen bön till ord som människor har bett och sjungit i tusentals år. 

I Jomala firas Vesper i samarbete med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, under ledning av Stig Petrone som är verksam i kommuniteten.

Ekumeniska kommuniteten är en gemenskap av människor från olika kyrkor och samfund som verkar för att på bönens väg utforska och synliggöra den kristna enheten. Kommuniteten bedriver verksamhet runtom i Norden, med centrum vid Nya Slottet i Bjärka-Säby utanför Linköping.

Vesper firas i St Olofs kyrka i Jomala kl 18 följande datum under hösten:

24.9, 29.10 och 26.11